Privatlivspolitik for Coffee Bar 29

Her på siden kan du læse om Coffee Bar 29’s politik for håndtering af personoplysninger.

Dataansvarlig

Coffee Bar 29 ApS
CVR nr. 42984728
Else Alfelts Vej 52A
2300 København S
info@CoffeeBar29.dk

Indsamling og formål

Coffee Bar 29 indsamler og behandler personoplysninger for at kunne ansætte medarbejdere. Vi indsamler ikke flere personoplysninger end dem, der er nødvendige for at kunne kontakte potentielle medarbejdere.

Når Coffee Bar 29 behandler personoplysninger på grundlag af dit samtykke, kan du til enhver tid trække samtykket tilbage.

Coffee Bar 29 videregiver ikke dine personoplysninger til tredjemand.

Opbevaring

Coffee Bar 29 opbevarer normalt personoplysninger i 10 år efter udgangen af det seneste regnskabsår af hensyn til afrapportering til Skat.

Indsigtsret

Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger vi har registeret om dig. Ved henvendelse om indsigt i egne oplysninger vil vi stille krav om dokumentation for din identitet for at sikre, at oplysninger kun udleveres til rette vedkommende.

Adgang til sletning eller rettelse af dine personoplysninger

Hvis du mener, at de personoplysninger, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

I nogle tilfælde har vi en forpligtelse til at slette dine personoplysninger. Hvis du mener, at dine oplysninger ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine personoplysninger bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Indsigelsesret

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine personoplysninger.

Klage

Klager over Coffee Bar 29’s behandling af personoplysninger skal rettes til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K
Telefon 3319 3200
dt@datatilsynet.dk

Opdateret 11. maj 2022

ÅBNINGSTIDER

LUKKET PERMANENT

KontaKt

E-mail

info@coffeebar29.dk

AddressE

Else Alfelts Vej 52A
2300 København S